П(С)БО 13 “Фінансові інструменти”

П(С)БО 13 "Фінансові інструменти"

П(С)БО 13 “Фінансові інструменти”: призначення

П(С)БО 13 “Фінансові інструменти” визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інструменти та її розкриття у фінансовій звітності.

Норми Положення (стандарту) 13 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі – підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

Норми Положення (стандарту) 13 не поширюються на:

 1. фінансові інвестиції в асоційовані, спільні та дочірні підприємства;
 2. активи і зобов’язання роботодавців щодо програм пенсійного забезпечення;
 3. права і зобов’язання за договорами страхування (крім похідних інструментів у страхових контрактах);
 4. права і зобов’язання щодо оренди (крім похідних інструментів, передбачених орендною угодою);
 5. угоди, що передбачають платежі, виходячи з кліматичних, геологічних та інших фізичних змін навколишнього середовища;
 6. угоди про фінансові гарантії, крім угод, які передбачають виплату внаслідок змін відсоткової ставки, курсу цінних паперів, індексу цін, кредитного рейтингу (індексу), валютного курсу або інших змінних, що є базисними;
 7. угоди про непередбачене відшкодування при об’єднанні підприємств.

П(С)БО 13 “Фінансові інструменти”: термінологія

Серед іншого, П(С)БО 13 вводить наступні поняття:

П(С)БО 13 “Фінансові інструменти”: класифікація фінансових інструментів

Фінансові інструменти в бухгалтерському обліку поділяються на:

 • фінансові активи;
 • фінансові зобов’язання;
 • інструменти власного капіталу;
 • похідні фінансові інструменти.

Фінансові активи включають:

 • грошові кошти, не обмежені для використання, та їх еквіваленти;
 • дебіторську заборгованість, не призначену для перепродажу;
 • фінансові інвестиції, що утримуються до погашення;
 • фінансові активи, призначені для перепродажу;
 • інші фінансові активи.

Фінансові зобов’язання включають:

 • фінансові зобов’язання, призначені для перепродажу;
 • інші фінансові зобов’язання.

До інструментів власного капіталу належать:

 • прості акції;
 • частки;
 • інші види власного капіталу.

Похідні фінансові інструменти включають:

 • ф’ючерсні контракти;
 • форвардні контракти;
 • інші похідні фінансові інструменти.

П(С)БО 13 “Фінансові інструменти”: структура документа

П(С)БО 13 включає наступні розділи:

 • Загальні положення;
 • Класифікація фінансових інструментів;
 • Визнання фінансових інструментів;
 • Оцінка фінансових інструментів;
 • Хеджування;
 • Розкриття інформації про фінансові інструменти у примітках до фінансової звітності.

П(С)БО 13 затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559. Повний текст документа в актуальному стані можна знайти на офіційному порталі Верховної Ради України за наступним посиланням:

Про засади державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні викладено тут.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *