П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”

П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції"

П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”: призначення

П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції, операції із спільної діяльності та її розкриття у фінансовій звітності.

Норми Положення (стандарту) 12 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі – підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”: термінологія

Серед іншого, П(С)БО 12 дає визначення наступному переліку термінів:

П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”: структура документа

П(С)БО 12 включає наступні розділи:

 • Загальні положення;
 • Первісна оцінка фінансових інвестицій;
 • Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу;
 • Облік фінансових інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства;
 • Облік  спільної діяльності;
 • Розкриття інформації про фінансові інвестиції у примітках до фінансової звітності.

У додатках до П(С)БО 12 містяться:

 1. Приклади визначення суми амортизації дисконту, премії та амортизованої собівартості фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка:
  • Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації;
  • Розрахунок амортизації премії за інвестиціями в облігації.
 1. Приклад обліку фінансових інвестицій за методом участі в капіталі.

П(С)БО 12 затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91. Повний текст документа в актуальному стані можна знайти на офіційному порталі Верховної Ради України за наступним посиланням:

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні: загальні відомості

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:

 1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:
  • створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;
  • удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 1. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що:
  • забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку,
  • затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Таким органом є Міністерство фінансів України.

Більше про національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку читайте тут.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *