П(С)БО 11 “Зобов’язання”

П(С)БО 11 "Зобов'язання"

П(С)БО 11 “Зобов’язання”: призначення

П(С)БО 11 “Зобов’язання” визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності.

Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі – підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

Це Положення (стандарт) застосовується з урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації щодо зобов’язань, установлених іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

П(С)БО 11 “Зобов’язання”: термінологія

П(С)БО 11 вводить визначення наступних термінів:

П(С)БО 11 “Зобов’язання”: класифікація зобов’язань

З метою бухгалтерського обліку зобов’язання поділяються на:

 • довгострокові;
 • поточні;
 • непередбачені зобов’язання;
 • доходи майбутніх періодів.

До довгострокових зобов’язань належать:

 • довгострокові кредити банків;
 • інші довгострокові зобов’язання;
 • відстрочені податкові зобов’язання;
 • довгострокові забезпечення.

Поточні зобов’язання включають:

 • короткострокові кредити банків;
 • поточну кредиторську заборгованість:
  • за довгостроковими зобов’язаннями,
  • за товари, роботи, послуги,
  • за розрахунками з бюджетом, у тому числі з податку на прибуток,
  • за розрахунками зі страхування,
  • за розрахунками з оплати праці,
  • за розрахунками з учасниками,
  • за розрахунками із внутрішніх розрахунків;
  • короткострокові векселі видані;
 • поточні забезпечення;
 • інші поточні зобов’язання.

Забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на:

 • виплату відпусток працівникам;
 • додаткове пенсійне забезпечення;
 • виконання гарантійних зобов’язань;
 • реструктуризацію, виконання зобов’язань при припиненні діяльності;
 • виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів тощо.

П(С)БО 11 “Зобов’язання”: структура документа

П(С)БО 11 включає наступні розділи:

 • Загальні положення;
 • Визнання та оцінка зобов’язання;
 • Розкриття інформації про зобов’язання у примітках до фінансової звітності.

П(С)БО 11 затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20. Повний текст документа в актуальному стані можна знайти на офіційному порталі Верховної Ради України за наступним посиланням:

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні: загальні відомості

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:

 1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:
  • створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;
  • удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 1. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що:
  • забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку,
  • затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Таким органом є Міністерство фінансів України.

Більше про національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку читайте тут.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *