КВЕД-2010 Клас 28.22 “Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання”

КВЕД-2010 Клас 28.22 "Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання"

КВЕД-2010 Клас 28.22 “Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання” у структурі класифікатора

КВЕД-2010 Клас 28.22 “Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання” входить до складу Групи 28.2 «Виробництво інших машин і устатковання загального призначення».

КВЕД-2010 Клас 28.22 “Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання” включає:

 • виробництво підіймального, навантажувального та розвантажувального устатковання з ручним або механічним приводом:
  • талів, поліспастів, лебідок, кабестанів, домкратів тощо;
  • дерик-кранів, підіймальних кранів, пересувних підіймальних ферм, портальних навантажувачів тощо;
  • навантажувачів промислового типу, обладнаних або необладнаних підіймальними та вантажно-розвантажувальними пристроями (самохідними або несамохідними), у т. ч. ручних візків і тачок, що є частиною промислового устатковання;
  • механічних маніпуляторів і промислових роботів, призначених для підіймальних і вантажно-розвантажувальних робіт;
 • виробництво конвеєрів, телеметричної апаратури тощо;
 • виробництво ліфтів, ескалаторів і рухомих доріжок;
 • виробництво частин підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання.

КВЕД-2010 Клас 28.22 “Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання” не включає:

 • виробництво промислових роботів багатоцільового використання, див. 28.99;
 • виробництво елеваторів та конвеєрів безперервної дії для підземних робіт, див. 28.92;
 • виробництво екскаваторів, у т. ч. одноківшових, одноківшових навантажувачів, див. 28.92;
 • виробництво плавучих кранів, вагонів-кранів, кранів-автомобілів, див. 29.10, 30.11, 30.20;
 • монтаж ліфтів та ескалаторів, у т. ч. їх ремонт і технічне обслуговування, див. 43.29.

Класифікація видів економічної діяльності: загальні аспекти

Національний класифікатор України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (далі – КВЕД-2010) набрав чинності з 01.01.2012 р. відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 “Про затвердження та скасування національних класифікаторів”.

З метою вдосконалення та впровадження системи національних статистичних класифікацій, які використовуються для проведення державних статистичних спостережень, відповідно до ст. 12 Закону України “Про державну статистику”, наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. №396 затверджені Методологічні основи та пояснення до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”.

Більше про призначення та застосування КВЕД-2010 – у матеріалі:

Класифікація видів економічної діяльності

Класифікація видів економічної діяльності: застосування та методологія

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності: сфера застосування Класифікація видів економічної діяльності (далі – КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють Читати далі …

Більше про правові основи класифікації господарської діяльності – у матеріалі:

Класифікація господарської діяльності

Класифікація господарської діяльності: правові аспекти

Класифікація господарської діяльності: загальні умови регулювання господарських відносин Сфера господарювання не є абсолютно однорідною сферою людської життєдіяльності – в ній складаються багатоманітні господарські відносини, які потребують адекватного, особливого, залежно від конкретних умов, правового регулювання. Насамперед особливості правового регулювання господарських відносин Читати далі …