КВЕД-2010 Клас 28.21 “Виробництво печей і пічних пальників”

КВЕД-2010 Клас 28.21 "Виробництво печей і пічних пальників"

КВЕД-2010 Клас 28.21 “Виробництво печей і пічних пальників” у структурі класифікатора

КВЕД-2010 Клас 28.21 “Виробництво печей і пічних пальників” входить до складу Групи 28.2 «Виробництво інших машин і устатковання загального призначення».

КВЕД-2010 Клас 28.21 “Виробництво печей і пічних пальників” включає:

 • виробництво електричних та інших промислових і лабораторних печей, у т. ч. сміттєспалювальних і кремаційних печей;
 • виробництво пальників;
 • виробництво стаціонарних електричних обігрівачів (камінів), електричних підігрівачів для плавальних басейнів;
 • виробництво стаціонарного неелектричного побутового нагрівального устатковання, такого як прилади сонячного обігрівання, парового опалення, масляного обігрівання та подібного нагрівального устатковання;
 • виробництво електричних печей побутового призначення (печей з нагнітанням повітря, теплових насосів тощо), неелектричних печей з нагнітанням повітря.

Цей клас також включає:

 • виробництво механічних топок, колосникових решіток і пристроїв для видалення золи.

КВЕД-2010 Клас 28.21 “Виробництво печей і пічних пальників” не включає:

 • виробництво побутових печей, див. 27.51;
 • виробництво сушарок сільськогосподарських продуктів, див. 28.93;
 • виробництво неелектричних хлібопекарських печей, див. 28.93;
 • виробництво сушарок для деревини, паперової маси, паперу або картону, див. 28.99;
 • виробництво медичних, хірургічних або лабораторних стерилізаторів, див. 32.50;
 • виробництво зуболікарських лабораторних печей, див. 32.50.

Класифікація видів економічної діяльності: загальні аспекти

Національний класифікатор України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (далі – КВЕД-2010) набрав чинності з 01.01.2012 р. відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 “Про затвердження та скасування національних класифікаторів”.

З метою вдосконалення та впровадження системи національних статистичних класифікацій, які використовуються для проведення державних статистичних спостережень, відповідно до ст. 12 Закону України “Про державну статистику”, наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. №396 затверджені Методологічні основи та пояснення до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”.

Більше про призначення та застосування КВЕД-2010 – у матеріалі:

Класифікація видів економічної діяльності

Класифікація видів економічної діяльності: застосування та методологія

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності: сфера застосування Класифікація видів економічної діяльності (далі – КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють Читати далі …

Більше про правові основи класифікації господарської діяльності – у матеріалі:

Класифікація господарської діяльності

Класифікація господарської діяльності: правові аспекти

Класифікація господарської діяльності: загальні умови регулювання господарських відносин Сфера господарювання не є абсолютно однорідною сферою людської життєдіяльності – в ній складаються багатоманітні господарські відносини, які потребують адекватного, особливого, залежно від конкретних умов, правового регулювання. Насамперед особливості правового регулювання господарських відносин Читати далі …