КВЕД-2010 Клас 20.15 “Виробництво добрив і азотних сполук”

КВЕД-2010 Клас 20.15 "Виробництво добрив і азотних сполук"

КВЕД-2010 Клас 20.15 “Виробництво добрив і азотних сполук” у структурі класифікатора

КВЕД-2010 Клас 20.15 “Виробництво добрив і азотних сполук” входить до складу Групи 20.1 «Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах».

КВЕД-2010 Клас 20.15 “Виробництво добрив і азотних сполук” включає:

 • виробництво добрив:
  • азотних або азотовмісних, фосфорних або калійних добрив,
  • сечовини, необроблених природних фосфатів і калійних солей;
 • виробництво азотних сполук:
  • азотної та сульфоазотної кислот, аміаку, хлориду амонію, карбонату амонію, нітритів і нітратів калію.

Цей клас також включає:

 • виробництво добрив рослинного чи тваринного походження, зокрема, компосту;
 • виробництво ґрунту для садіння горщикових рослин, у якому торф є основним складовим компонентом;
 • виробництво сумішей природної землі, піску, глини та мінеральних речовин для садіння горщикових рослин.

КВЕД-2010 Клас 20.15 “Виробництво добрив і азотних сполук” не включає:

 • добування гуано, див. 08.91;
 • виробництво агрохімічної продукції, зокрема, пестицидів, див. 20.20;
 • виробництво компосту з органічних відходів суб’єктами, основною діяльністю яких є видалення відходів, див. 38.21.

Класифікація видів економічної діяльності: загальні аспекти

Національний класифікатор України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (далі – КВЕД-2010) набрав чинності з 01.01.2012 р. відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 “Про затвердження та скасування національних класифікаторів”.

З метою вдосконалення та впровадження системи національних статистичних класифікацій, які використовуються для проведення державних статистичних спостережень, відповідно до ст. 12 Закону України “Про державну статистику”, наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. №396 затверджені Методологічні основи та пояснення до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”.

Більше про призначення та застосування КВЕД-2010 – у матеріалі:

Класифікація видів економічної діяльності

Класифікація видів економічної діяльності: застосування та методологія

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності: сфера застосування Класифікація видів економічної діяльності (далі – КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють Читати далі …

Більше про правові основи класифікації господарської діяльності – у матеріалі:

Класифікація господарської діяльності

Класифікація господарської діяльності: правові аспекти

Класифікація господарської діяльності: загальні умови регулювання господарських відносин Сфера господарювання не є абсолютно однорідною сферою людської життєдіяльності – в ній складаються багатоманітні господарські відносини, які потребують адекватного, особливого, залежно від конкретних умов, правового регулювання. Насамперед особливості правового регулювання господарських відносин Читати далі …