КВЕД-2010 Клас 20.14 “Виробництво інших основних органічних хімічних речовин”

КВЕД-2010 Клас 20.14 "Виробництво інших основних органічних хімічних речовин"

КВЕД-2010 Клас 20.14 “Виробництво інших основних органічних хімічних речовин” у структурі класифікатора

КВЕД-2010 Клас 20.14 “Виробництво інших основних органічних хімічних речовин” входить до складу Групи 20.1 «Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах».

КВЕД-2010 Клас 20.14 “Виробництво інших основних органічних хімічних речовин” включає:

виробництво хімічної продукції з використанням основних технологічних процесів процесів хімічного виробництва, таких як термічний крекінг та дистиляція. Результатом цієї діяльності зазвичай є одержування окремих хімічних елементів або хімічних сполук.

Цей клас включає:

 • виробництво основних органічних хімічних речовин:
  • ациклічних вуглеводнів, насичених та ненасичених;
  • циклічних вуглеводнів, насичених та ненасичених;
  • ациклічних і циклічних спиртів, у т. ч. неденатурованого та денатурованого етилового спирту з вмістом спирту 80 об. % і більше;
  • моно- та полікарбонових кислот, у т. ч. оцтової кислоти;
  • інших кисневих сполук, у т. ч. числі альдегідів, кетонів, хінонів і дво- або полівалентних кисневих сполук;
  • синтетичного гліцерину, синтезованого з нафтопродуктів;
  • азотно-функціональних органічних сполук, у т. ч. числі амінів;
  • ферментацію цукрової тростини, зерна тощо для виробництва спирту та ефірів;
  • інших органічних сполук, у т. ч. продуктів перероблення деревини (деревного вугілля, виробленого дистиляцією деревини) тощо;
 • виробництво синтетичних ароматичних речовин;
 • дистиляцію кам’яновугільної смоли.

КВЕД-2010 Клас 20.14 “Виробництво інших основних органічних хімічних речовин” не включає:

 • виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів, див. 11.01;
 • виробництво пластмас у первинних формах, див. 20.16;
 • виробництво синтетичного каучуку в первинних формах, див. 20.17;
 • виробництво неочищеного гліцерину, див. 20.41;
 • виробництво натуральних ефірних олій, див. 20.53;
 • виробництво саліцилової та O-ацетилсаліцилової кислот, див. 21.10.

Класифікація видів економічної діяльності: загальні аспекти

Національний класифікатор України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (далі – КВЕД-2010) набрав чинності з 01.01.2012 р. відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 “Про затвердження та скасування національних класифікаторів”.

З метою вдосконалення та впровадження системи національних статистичних класифікацій, які використовуються для проведення державних статистичних спостережень, відповідно до ст. 12 Закону України “Про державну статистику”, наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. №396 затверджені Методологічні основи та пояснення до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”.

Більше про призначення та застосування КВЕД-2010 – у матеріалі:

Класифікація видів економічної діяльності

Класифікація видів економічної діяльності: застосування та методологія

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності: сфера застосування Класифікація видів економічної діяльності (далі – КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють Читати далі …

Більше про правові основи класифікації господарської діяльності – у матеріалі:

Класифікація господарської діяльності

Класифікація господарської діяльності: правові аспекти

Класифікація господарської діяльності: загальні умови регулювання господарських відносин Сфера господарювання не є абсолютно однорідною сферою людської життєдіяльності – в ній складаються багатоманітні господарські відносини, які потребують адекватного, особливого, залежно від конкретних умов, правового регулювання. Насамперед особливості правового регулювання господарських відносин Читати далі …