П(С)БО 34 “Платіж на основі акцій”

П(С)БО 34 "Платіж на основі акцій"

П(С)БО 34 “Платіж на основі акцій”: призначення

П(С)БО 34 “Платіж на основі акцій” визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій з використанням інструментів власного капіталу та/або коштів (інших активів), а також її розкриття у фінансовій звітності.

Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі – підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

Норми цього Положення (стандарту) не поширюються на операції:

 1. За якими підприємство в обмін на інструменти власного капіталу отримує активи як складову чистих активів, придбаних в результаті об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності, і до яких застосовується П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”.
 2. Пов’язані з інструментами власного капіталу, платіж за якими передбачається здійснити коштами, іншими фінансовими інструментами або шляхом обміну на інші фінансові інструменти, до яких застосовується П(С)БО 13 “Фінансові інструменти”.

П(С)БО 34 “Платіж на основі акцій”: термінологія

Серед іншого, П(С)БО 34 вводить визначення для наступного переліку понять:

П(С)БО 34 “Платіж на основі акцій”: структура документа

П(С)БО 34 складається з наступних розділів:

 • Загальні положення;
 • Визнання та оцінка операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій;
 • Розкриття інформації про операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій, у примітках до фінансової звітності.

П(С)БО 34 затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2008 р. № 1577. Повний текст документа в актуальному стані можна знайти на офіційному порталі Верховної Ради України за наступним посиланням:

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні: загальні відомості

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:

 1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:
  • створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;
  • удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 1. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що:
  • забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку,
  • затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Таким органом є Міністерство фінансів України.

Більше про національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку читайте тут.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *