П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”

П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств"

П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”: призначення

П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств” визначає порядок відображення в обліку і звітності придбання інших підприємств та/або об’єднання видів їх діяльності, гудвілу, який виник при придбанні, а також розкриття інформації про об’єднання підприємств та/або видів їх діяльності.

Норми цього Положення (стандарту) застосовують підприємства, організації та інші юридичні особи (далі – підприємства) усіх форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

Це Положення (стандарт) не застосовується до обліку часток у спільних підприємствах та до операцій щодо об’єднання підприємств та/або видів їх діяльності, які:

 1. Поєднуються для створення спільного підприємства.
 2. Перебувають під спільним контролем.
 3. Поєднуються шляхом злиття.

П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”: термінологія

Серед іншого, П(С)БО 19 вводить визначення наступному переліку термінів:

П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”: структура документа

П(С)БО 19 складається з наступних розділів:

 • Загальні положення;
 • Облік придбання;
 • Розкриття інформації про об’єднання підприємств.

У додатку до П(С)БО 19 представлений порядок визначення справедливої вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань у розрізі таких об’єктів визначення справедливої вартості.

П(С)БО 19 затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. № 163. Повний текст документа в актуальному стані можна знайти на офіційному порталі Верховної Ради України за наступним посиланням:

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні: загальні відомості

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:

 1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:
  • створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;
  • удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 1. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що:
  • забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку,
  • затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Таким органом є Міністерство фінансів України.

Більше про національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку читайте тут.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *