КВЕД-2010

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010)

КВЕД-2010: склад секцій

Національний класифікатор України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (далі – КВЕД-2010) відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 “Про затвердження та скасування національних класифікаторів” містить наступний перелік секцій:

СекціяНазва
AСільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
BДобувна промисловість і розроблення кар’єрів
CПереробна промисловість
DПостачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
EВодопостачання; каналізація, поводження з відходами
FБудівництво
GОптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
HТранспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
IТимчасове розміщування й організація харчування
JІнформація та телекомунікації
KФінансова та страхова діяльність
LОперації з нерухомим майном
MПрофесійна, наукова та технічна діяльність
NДіяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
OДержавне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
PОсвіта
QОхорона здоров’я та надання соціальної допомоги
RМистецтво, спорт, розваги та відпочинок
SНадання інших видів послуг
TДіяльність домашніх господарств
UДіяльність екстериторіальних організацій і органів

КВЕД-2010: загальні аспекти

КВЕД-2010 установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють подібні товари чи послуги або використовують подібні процеси для створення товарів чи послуг (тобто сировину, виробничий процес, методи або технології), у групи.

Наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. №396 затверджені Методологічні основи та пояснення до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”.

Більше про призначення та застосування КВЕД-2010 – у матеріалі:

Класифікація видів економічної діяльності

Класифікація видів економічної діяльності: застосування та методологія

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності: сфера застосування Класифікація видів економічної діяльності (далі – КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють Читати далі …

Більше про правові основи класифікації господарської діяльності – у матеріалі:

Класифікація господарської діяльності

Класифікація господарської діяльності: правові аспекти

Класифікація господарської діяльності: загальні умови регулювання господарських відносин Сфера господарювання не є абсолютно однорідною сферою людської життєдіяльності – в ній складаються багатоманітні господарські відносини, які потребують адекватного, особливого, залежно від конкретних умов, правового регулювання. Насамперед особливості правового регулювання господарських відносин Читати далі …