КВЕД-2010 Розділ 07 “Добування металевих руд”

КВЕД-2010 Розділ 07 "Добування металевих руд"

КВЕД-2010 Розділ 07 “Добування металевих руд” у структурі класифікатора

КВЕД-2010 Розділ 07 “Добування металевих руд” входить до складу Секції B «Добувна промисловість і розроблення кар’єрів» та складається з наступних груп:

ГрупаНазва
07.1Добування залізних руд
07.2Добування руд кольорових металів

КВЕД-2010 Розділ 07 “Добування металевих руд” включає:

добування металевих руд підземним або відкритим способом, розробленням морського дна тощо. Цей розділ також включає збагачування руди та діяльність із первинного збагачування, таку як дроблення, розмелювання, промивання, сушіння, агломерацію, кальцинування (випалення) та вилуджування руд, гравітаційний поділ або флотацію.

КВЕД-2010 Розділ 07 “Добування металевих руд” не  включає:

  • випалювання піриту (залізного колчедану), див. 20.13;
  • виробництво оксиду алюмінію, див. 24.42;
  • функціювання доменних печей, див. розділ 24.

Класифікація видів економічної діяльності: загальні аспекти

Національний класифікатор України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (далі – КВЕД-2010) набрав чинності з 01.01.2012 р. відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 “Про затвердження та скасування національних класифікаторів”.

З метою вдосконалення та впровадження системи національних статистичних класифікацій, які використовуються для проведення державних статистичних спостережень, відповідно до ст. 12 Закону України “Про державну статистику”, наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. №396 затверджені Методологічні основи та пояснення до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”.

Більше про призначення та застосування КВЕД-2010 – у матеріалі:

Класифікація видів економічної діяльності

Класифікація видів економічної діяльності: застосування та методологія

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності: сфера застосування Класифікація видів економічної діяльності (далі – КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють Читати далі …

Більше про правові основи класифікації господарської діяльності – у матеріалі:

Класифікація господарської діяльності

Класифікація господарської діяльності: правові аспекти

Класифікація господарської діяльності: загальні умови регулювання господарських відносин Сфера господарювання не є абсолютно однорідною сферою людської життєдіяльності – в ній складаються багатоманітні господарські відносини, які потребують адекватного, особливого, залежно від конкретних умов, правового регулювання. Насамперед особливості правового регулювання господарських відносин Читати далі …