КВЕД-2010 Розділ 06 “Добування сирої нафти та природного газу”

КВЕД-2010 Розділ 06 "Добування сирої нафти та природного газу"

КВЕД-2010 Розділ 06 “Добування сирої нафти та природного газу” у структурі класифікатора

КВЕД-2010 Розділ 06 “Добування сирої нафти та природного газу” входить до складу Секції B «Добувна промисловість і розроблення кар’єрів» та складається з наступних груп:

ГрупаНазва
06.1Добування сирої нафти
06.2Добування природного газу

КВЕД-2010 Розділ 06 “Добування сирої нафти та природного газу” включає:

виробництво сирої нафти, добування та екстрагування нафти з бітумінозних сланців і бітумінозного пісковику, добування природного газу та рідких вуглеводнів. Цей розділ включає діяльність з експлуатації діючих нафтових і газових родовищ та/або освоєння таких родовищ. Ці види діяльності можуть уключати буріння, комплектацію та оснащення свердловин; експлуатацію сепараторів, деемульгаторів, устатковання для знесолення та транспортування сирої нафти; усі інші види діяльності з підготування нафти та газу для їх доставки з місця добування до місця відвантаження.

КВЕД-2010 Розділ 06 “Добування сирої нафти та природного газу” не  включає:

  • обслуговування процесу добування нафти та газу за винагороду або на основі контракту, див. 09.10;
  • розвідувальне буріння нафтових і газових свердловин, див. 09.10;
  • спробне буріння, див. 09.10;
  • очищення (рафінацію) нафтопродуктів, див. 19.20;
  • геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження, див. 71.12.

Класифікація видів економічної діяльності: загальні аспекти

Національний класифікатор України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (далі – КВЕД-2010) набрав чинності з 01.01.2012 р. відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 “Про затвердження та скасування національних класифікаторів”.

З метою вдосконалення та впровадження системи національних статистичних класифікацій, які використовуються для проведення державних статистичних спостережень, відповідно до ст. 12 Закону України “Про державну статистику”, наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. №396 затверджені Методологічні основи та пояснення до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”.

Більше про призначення та застосування КВЕД-2010 – у матеріалі:

Класифікація видів економічної діяльності

Класифікація видів економічної діяльності: застосування та методологія

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності: сфера застосування Класифікація видів економічної діяльності (далі – КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють Читати далі …

Більше про правові основи класифікації господарської діяльності – у матеріалі:

Класифікація господарської діяльності

Класифікація господарської діяльності: правові аспекти

Класифікація господарської діяльності: загальні умови регулювання господарських відносин Сфера господарювання не є абсолютно однорідною сферою людської життєдіяльності – в ній складаються багатоманітні господарські відносини, які потребують адекватного, особливого, залежно від конкретних умов, правового регулювання. Насамперед особливості правового регулювання господарських відносин Читати далі …