КВЕД-2010 Клас 30.99 “Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н. в. і. у.”

КВЕД-2010 Клас 30.99 "Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н. в. і. у."

КВЕД-2010 Клас 30.99 “Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н. в. і. у.” у структурі класифікатора

КВЕД-2010 Клас 30.99 “Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н. в. і. у.” входить до складу Групи 30.9 «Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у.».

КВЕД-2010 Клас 30.99 “Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н. в. і. у.” включає:

  • виробництво транспортних засобів із ручним керуванням: багажних вантажних візків, ручних візків, саней, магазинних візків для покупок тощо;
  • виробництво транспортних засобів із використанням живої тяги: одномісних двоколок, екіпажів, поховальних дрог тощо.

КВЕД-2010 Клас 30.99 “Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н. в. і. у.” не включає:

  • виробництво навантажувачів промислового типу, обладнаних або необладнаних підіймальними та вантажно-розвантажувальними пристроями (самохідними або несамохідними), у т. ч. ручних візків і тачок, що є частиною промислового устатковання, див. 28.22;
  • виробництво декоративних ресторанних візків, таких як візки для подачі десертів, візки для подачі готових страв, див. 31.01.

Класифікація видів економічної діяльності: загальні аспекти

Національний класифікатор України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (далі – КВЕД-2010) набрав чинності з 01.01.2012 р. відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 “Про затвердження та скасування національних класифікаторів”.

З метою вдосконалення та впровадження системи національних статистичних класифікацій, які використовуються для проведення державних статистичних спостережень, відповідно до ст. 12 Закону України “Про державну статистику”, наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. №396 затверджені Методологічні основи та пояснення до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”.

Більше про призначення та застосування КВЕД-2010 – у матеріалі:

Класифікація видів економічної діяльності

Класифікація видів економічної діяльності: застосування та методологія

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності: сфера застосування Класифікація видів економічної діяльності (далі – КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють Читати далі …

Більше про правові основи класифікації господарської діяльності – у матеріалі:

Класифікація господарської діяльності

Класифікація господарської діяльності: правові аспекти

Класифікація господарської діяльності: загальні умови регулювання господарських відносин Сфера господарювання не є абсолютно однорідною сферою людської життєдіяльності – в ній складаються багатоманітні господарські відносини, які потребують адекватного, особливого, залежно від конкретних умов, правового регулювання. Насамперед особливості правового регулювання господарських відносин Читати далі …