КВЕД-2010 Клас 26.51 “Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації”

КВЕД-2010 Клас 26.51 "Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації"

КВЕД-2010 Клас 26.51 “Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації” у структурі класифікатора

КВЕД-2010 Клас 26.51 “Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації” входить до складу Групи 26.5 «Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників».

КВЕД-2010 Клас 26.51 “Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації” включає:

виробництво пошукових, детекційних, навігаційних, дистанційних, аеронавігаційних і підводних навігаційних приладів; приладів автоматичного контролю та керування для нагрівання, кондиціонування повітря, охолодження, а також для приладів; інструментів і пристроїв для вимірювання, відображення, індикації, записування, передавання та контролю температури, вологості, тиску, розрідження, згоряння, плинності, рівня, в’язкості, щільності, кислотності, концентрації та обертання; лічильників рідини (витратомірів) і рахункових пристроїв; інструментів для вимірювання та дослідження характеристик електрики й електричних сигналів; інструментів і вимірювальних систем для проведення лабораторного аналізу хімічних чи фізичних компонентів або зразків у твердому, рідкому, газоподібному або змішаному стані; інших інструментів для вимірювання і дослідження та їх частин.

Виробництво неелектричного устатковання для вимірювання, дослідження та навігації (крім простих механічних інструментів) також включено до цього класу.

Цей клас включає:

 • виробництво устатковання для авіаційних двигунів;
 • виробництво приладів контролю викидів автомобільних вихлопних газів;
 • виробництво метеорологічного устатковання;
 • виробництво приладів для тестування та перевірки фізичних властивостей;
 • виробництво детекторів брехні;
 • виробництво устатковання для виявлення та моніторингу радіаційного випромінювання;
 • виробництво геодезичних інструментів;
 • виробництво термометрів для вимірювання температури рідин і газів, біметалевих термометрів (крім медичних);
 • виробництво приладів для вимірювання вологості (гідростатів);
 • виробництво приладів для контролю меж рідинного опалення або охолодження;
 • виробництво приладів для контролю полум’я та горіння;
 • виробництво спектрометрів;
 • виробництво пневматичних вимірювальних приладів;
 • виробництво побутових лічильників (наприклад, води, газу, електроенергії);
 • виробництво водомірів і лічильних пристроїв;
 • виробництво лічильних приладів;
 • виробництво міношукачів, сигнальних датчиків; металодетекторів;
 • виробництво пошукового, детекційного, навігаційного, аеронавігаційного та підводного навігаційного устатковання, у т. ч. радіогідроакустичних буїв;
 • виробництво радіолокаційного устатковання;
 • виробництво GPS-приладів;
 • виробництво приладів контролю за станом навколишнього середовища та приладів автоматичного контролю;
 • виробництво вимірювального та записувального устатковання (наприклад, бортових реєстраторів);
 • виробництво детекторів руху;
 • виробництво радарів;
 • виробництво інструментів для лабораторного аналізу (наприклад, устатковання для аналізу крові);
 • виробництво лабораторних ваг, інкубаторів та інших різноманітних лабораторних приладів для вимірювання, дослідження тощо

Цей клас також включає:

 • виробництво інструментів для креслення, розмічування та вимірювання (креслярських столів і машин, розмічувальних інструментів тощо)

КВЕД-2010 Клас 26.51 “Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації” не включає:

 • виробництво телефонних автовідповідачів, див. 26.30;
 • виробництво радіологічного устатковання, див. 26.60;
 • виробництво приладів для оптичного позиціонування та орієнтування, див. 26.70;
 • виробництво диктофонів, див. 28.23;
 • виробництво устатковання для зважування (нелабораторного призначення); нівелірів, мірних стрічок тощо, див. 28.29;
 • виробництво медичних термометрів, див. 32.50;
 • установлення устатковання для контролю промислових процесів, див. 33.20;
 • виробництво простих механічних вимірювальних інструментів (наприклад, рулеток, штангенциркулів), (див. відповідний клас за видами основних матеріалів, з яких виготовлені ці інструменти).

Класифікація видів економічної діяльності: загальні аспекти

Національний класифікатор України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (далі – КВЕД-2010) набрав чинності з 01.01.2012 р. відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 “Про затвердження та скасування національних класифікаторів”.

З метою вдосконалення та впровадження системи національних статистичних класифікацій, які використовуються для проведення державних статистичних спостережень, відповідно до ст. 12 Закону України “Про державну статистику”, наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. №396 затверджені Методологічні основи та пояснення до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”.

Більше про призначення та застосування КВЕД-2010 – у матеріалі:

Класифікація видів економічної діяльності

Класифікація видів економічної діяльності: застосування та методологія

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності: сфера застосування Класифікація видів економічної діяльності (далі – КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють Читати далі …

Більше про правові основи класифікації господарської діяльності – у матеріалі:

Класифікація господарської діяльності

Класифікація господарської діяльності: правові аспекти

Класифікація господарської діяльності: загальні умови регулювання господарських відносин Сфера господарювання не є абсолютно однорідною сферою людської життєдіяльності – в ній складаються багатоманітні господарські відносини, які потребують адекватного, особливого, залежно від конкретних умов, правового регулювання. Насамперед особливості правового регулювання господарських відносин Читати далі …