КВЕД-2010 Клас 19.20 “Виробництво продуктів нафтоперероблення”

КВЕД-2010 Клас 19.20 "Виробництво продуктів нафтоперероблення"

КВЕД-2010 Клас 19.20 “Виробництво продуктів нафтоперероблення” у структурі класифікатора

КВЕД-2010 Клас 19.20 “Виробництво продуктів нафтоперероблення” входить до складу Групи 19.2 «Виробництво продуктів нафтоперероблення».

КВЕД-2010 Клас 19.20 “Виробництво продуктів нафтоперероблення” включає:

виробництво рідкого та газоподібного палива або інших продуктів із сирої нафти, бітумінозних мінералів та їх фракційних продуктів. Очищення нафти включає один або декілька послідовних видів діяльності: поділ на фракції, пряму дистиляцію сирої нафти та крекінг.

Цей клас включає:

  • виробництво моторного палива: газоліну, гасу тощо;
  • виробництво палива: легкого, середнього та важкого нафтового палива, очищених газів, таких як етан, пропан, бутан тощо;
  • виробництво нафтових олив і мастил, у т. ч. з відходів нафти;
  • виробництво продуктів для нафтохімічної промисловості та для виробництва дорожніх покриттів;
  • виробництво різних видів нафтопродуктів: уайт-спіриту, вазеліну, твердого парафіну, петролатуму тощо;
  • виробництво нафтових брикетів (суміші нафти, мила, смоли та лугу у вигляді брикетів);
  • виробництво бензину сумішевого (екобензину) з вмістом спиртів або їх сумішей від 5 % до 30 %, наприклад, газохолу.

Цей клас також включає:

  • виробництво торф’яних брикетів;
  • виробництво кам’яновугільних та буровугільних паливних брикетів.

Класифікація видів економічної діяльності: загальні аспекти

Національний класифікатор України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (далі – КВЕД-2010) набрав чинності з 01.01.2012 р. відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 “Про затвердження та скасування національних класифікаторів”.

З метою вдосконалення та впровадження системи національних статистичних класифікацій, які використовуються для проведення державних статистичних спостережень, відповідно до ст. 12 Закону України “Про державну статистику”, наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. №396 затверджені Методологічні основи та пояснення до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”.

Більше про призначення та застосування КВЕД-2010 – у матеріалі:

Класифікація видів економічної діяльності

Класифікація видів економічної діяльності: застосування та методологія

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності: сфера застосування Класифікація видів економічної діяльності (далі – КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють Читати далі …

Більше про правові основи класифікації господарської діяльності – у матеріалі:

Класифікація господарської діяльності

Класифікація господарської діяльності: правові аспекти

Класифікація господарської діяльності: загальні умови регулювання господарських відносин Сфера господарювання не є абсолютно однорідною сферою людської життєдіяльності – в ній складаються багатоманітні господарські відносини, які потребують адекватного, особливого, залежно від конкретних умов, правового регулювання. Насамперед особливості правового регулювання господарських відносин Читати далі …