КВЕД-2010 Клас 09.10 “Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу”

КВЕД-2010 Клас 09.10 "Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу"

КВЕД-2010 Клас 09.10 “Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу” у структурі класифікатора

КВЕД-2010 Клас 09.10 “Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу” входить до складу Групи 09.1 «Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу».

КВЕД-2010 Клас 09.10 “Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу” включає:

надання за винагороду або на основі контракту послуг із пробної експлуатації (пошуково-розвідувальних послуг), що забезпечують добування нафти та газу:

  • надання послуг з пробної експлуатації (пошуково-розвідувальних послуг), що пов’язані із добуванням нафти та газу, наприклад, з використанням традиційних методів пошуку та розвідки, таких як геологічні дослідження місць майбутніх розробок;
  • спрямоване буріння та повторне буріння; “початок буріння свердловин”; установлення бурильних вишок на місці, їх ремонт і демонтаж; цементування обсадних труб нафтових і газових свердловин; прокачування свердловин; закупорювання та ліквідація (консервування) відпрацьованих свердловин тощо;
  • скраплювання та регазифікацію природного газу для його подальшого транспортування, які здійснюють на місці добування;
  • дренаж і відкачування води за винагороду або на основі контракту;
  • спробне буріння, пов’язане із добуванням нафти та газу.

Цей клас також включає:

  • пожежогасіння на нафтових і газових родовищах.

КВЕД-2010 Клас 09.10 “Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу” не включає:

  • діяльність розробників нафтових і газових родовищ, див. 06.10, 06.20;
  • спеціалізований ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання добувної промисловості, див. 33.12;
  • скраплювання та регазифікацію природного газу для його транспортування, які здійснюють поза місцем добування, див. 52.21;
  • геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження, див. 71.12.

Класифікація видів економічної діяльності: загальні аспекти

Національний класифікатор України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (далі – КВЕД-2010) набрав чинності з 01.01.2012 р. відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 “Про затвердження та скасування національних класифікаторів”.

З метою вдосконалення та впровадження системи національних статистичних класифікацій, які використовуються для проведення державних статистичних спостережень, відповідно до ст. 12 Закону України “Про державну статистику”, наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. №396 затверджені Методологічні основи та пояснення до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”.

Більше про призначення та застосування КВЕД-2010 – у матеріалі:

Класифікація видів економічної діяльності

Класифікація видів економічної діяльності: застосування та методологія

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності: сфера застосування Класифікація видів економічної діяльності (далі – КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють Читати далі …

Більше про правові основи класифікації господарської діяльності – у матеріалі:

Класифікація господарської діяльності

Класифікація господарської діяльності: правові аспекти

Класифікація господарської діяльності: загальні умови регулювання господарських відносин Сфера господарювання не є абсолютно однорідною сферою людської життєдіяльності – в ній складаються багатоманітні господарські відносини, які потребують адекватного, особливого, залежно від конкретних умов, правового регулювання. Насамперед особливості правового регулювання господарських відносин Читати далі …