КВЕД-2010 Клас 08.91 “Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив”

КВЕД-2010 Клас 08.91 "Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив"

КВЕД-2010 Клас 08.91 “Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив” у структурі класифікатора

КВЕД-2010 Клас 08.91 “Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив” входить до складу Групи 08.9 «Добування корисних копалин та розроблення кар’єрів, н. в. і. у.».

КВЕД-2010 Клас 08.91 “Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив” включає:

  • добування природних фосфатів і природних калійних солей;
  • добування природної сірки;
  • добування та збагачення піритів, крім випалювання;
  • добування природних сульфату барію та карбонату барію (бариту і вітериту), природних боратів, природних сульфатів магнію (кізериту);
  • добування природних пігментів, плавикового шпату (флюориту) та інших мінералів, важливих як джерело хімічних речовин.

Цей клас також включає:

  • добування бурштину;
  • добування гуано.

КВЕД-2010 Клас 08.91 “Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив” не включає:

  • добування солі (хлориду натрію), див. 08.93;
  • випалювання піриту (залізного колчедану), див. 20.13;
  • виробництво хімічних добрив і азотних сполук, див. 20.15.

Класифікація видів економічної діяльності: загальні аспекти

Національний класифікатор України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (далі – КВЕД-2010) набрав чинності з 01.01.2012 р. відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 “Про затвердження та скасування національних класифікаторів”.

З метою вдосконалення та впровадження системи національних статистичних класифікацій, які використовуються для проведення державних статистичних спостережень, відповідно до ст. 12 Закону України “Про державну статистику”, наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. №396 затверджені Методологічні основи та пояснення до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”.

Більше про призначення та застосування КВЕД-2010 – у матеріалі:

Класифікація видів економічної діяльності

Класифікація видів економічної діяльності: застосування та методологія

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності: сфера застосування Класифікація видів економічної діяльності (далі – КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють Читати далі …

Більше про правові основи класифікації господарської діяльності – у матеріалі:

Класифікація господарської діяльності

Класифікація господарської діяльності: правові аспекти

Класифікація господарської діяльності: загальні умови регулювання господарських відносин Сфера господарювання не є абсолютно однорідною сферою людської життєдіяльності – в ній складаються багатоманітні господарські відносини, які потребують адекватного, особливого, залежно від конкретних умов, правового регулювання. Насамперед особливості правового регулювання господарських відносин Читати далі …