КВЕД-2010 Група 28.9 “Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення”

КВЕД-2010 Група 28.9 "Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення"

КВЕД-2010 Група 28.9 “Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення” у структурі класифікатора

КВЕД-2010 Група 28.9 “Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення” входить до складу Розділу 28 «Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у.» та складається з наступних класів:

КласНазва
28.91Виробництво машин і устатковання для металургії
28.92Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва
28.93Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну
28.94Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів
28.95Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону
28.96Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми
28.99Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у.

КВЕД-2010 Група 28.9 “Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення” включає:

виробництво машин і устатковання спеціального призначення, тобто техніки для виключного використання в промисловості. Хоча більшість з них також використовують і в інших виробничих процесах, таких як виробництво продуктів харчування або текстильна промисловість. Ця група також включає виробництво специфічного устатковання для інших (не віднесених до переробних) галузей, такого як пускові пристрої для літаків або устатковання для розваг у парках.

Класифікація видів економічної діяльності: загальні аспекти

Національний класифікатор України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (далі – КВЕД-2010) набрав чинності з 01.01.2012 р. відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 “Про затвердження та скасування національних класифікаторів”.

З метою вдосконалення та впровадження системи національних статистичних класифікацій, які використовуються для проведення державних статистичних спостережень, відповідно до ст. 12 Закону України “Про державну статистику”, наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. №396 затверджені Методологічні основи та пояснення до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”.

Більше про призначення та застосування КВЕД-2010 – у матеріалі:

Класифікація видів економічної діяльності

Класифікація видів економічної діяльності: застосування та методологія

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності: сфера застосування Класифікація видів економічної діяльності (далі – КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють Читати далі …

Більше про правові основи класифікації господарської діяльності – у матеріалі:

Класифікація господарської діяльності

Класифікація господарської діяльності: правові аспекти

Класифікація господарської діяльності: загальні умови регулювання господарських відносин Сфера господарювання не є абсолютно однорідною сферою людської життєдіяльності – в ній складаються багатоманітні господарські відносини, які потребують адекватного, особливого, залежно від конкретних умов, правового регулювання. Насамперед особливості правового регулювання господарських відносин Читати далі …