Субрахунок 402 “Пайовий капітал”

Субрахунок 402 "Пайовий капітал"

Субрахунок 402 “Пайовий капітал”: підпорядкування та призначення

Субрахунок 402 “Пайовий капітал” є субрахунком (рахунком другого порядку) рахунку 40 “Зареєстрований (пайовий) капітал”.

Зазначений рахунок, в свою чергу, належить до Класу 4 “Власний капітал та забезпечення зобов’язань Плану рахунків № 291.

Субрахунок 402 “Пайовий капітал” призначений для відображення і узагальнення інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами.

Пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для провадження його господарсько-фінансової діяльності.

Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на субрахунку 402 “Пайовий капітал” обліковують:

 • частину вартості майна, яка була розпайована між його членами,
 • частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами,
 • зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства.

Аналітичний облік за субрахунком 402 “Пайовий капітал” ведеться за видами капіталу.

Облік в системі рахунків на підприємстві: загальні положення

Призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, – встановлює Інструкція № 291.

Підприємствами у розумінні Інструкції № 291 є також:

 • організації та інші юридичні особи незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності,
 • виділені на окремий баланс філії, відділення та інші відособлені підрозділи юридичних осіб.

Норми Інструкції № 291 не розповсюджуються на:

 • банки,
 • бюджетні установи,
 • підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Інструкція №291 спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій у системі рахунків.

План рахунків бухгалтерського обліку – перелік рахунків і схем реєстрації та групування фактів фінансово-господарської діяльності. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків й субрахунків. Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою – номер синтетичного рахунку, третьою – номер субрахунку. Контирування документів первинного обліку, ведення регістрів бухгалтерського обліку вимагає, щонайменше, кодів класу й синтетичного рахунку.

Субрахунки використовуються підприємствами, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності. Вони можуть ними доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків). При цьому Інструкція № 291 вимагає збереження кодів (номерів) субрахунків Плану рахунків № 291.

Таким чином, Інструкція № 291 надає:

 • коротку характеристику і призначення синтетичних рахунків і субрахунків,
 • типову схему реєстрації та групування інформації про господарські операції (кореспонденцію рахунків першого порядку).

Примітки:

 • План рахунків № 291 – План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291;
 • Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *