Рядок 2013 “Зміна резерву незароблених премій, валова сума”

Рядок 2013 "Зміна резерву незароблених премій, валова сума"

Рядок 2013 “Зміна резерву незароблених премій, валова сума” звіту про фінансові результати: призначення

Рядок 2013 “Зміна резерву незароблених премій, валова сума” звіту про фінансові результати призначений для відображення страховиками загальної суми приросту резерву незароблених премій за звітний період, тобто без коригування цього приросту на зміну частки перестраховиків у резерві незароблених премій.

3.4. У додатковій статті “Чисті зароблені страхові премії” страховики наводять суму страхових премій (платежів, внесків) за договорами страхування та за договорами перестрахування з перестрахувальниками протягом звітного періоду, яка включає частки страхових премій (платежів, внесків), належних страховику, зменшену на суму резерву незароблених премій на початок звітного періоду (за виключенням частки перестраховика) і збільшену на суму резерву незароблених премій на кінець звітного періоду (за виключенням частки перестраховика) та зменшену на загальну суму страхових премій (платежів, внесків), повернутих страхувальникам та перестрахувальникам протягом звітного періоду. Загальна сума чистих зароблених страхових премій враховується при розрахунку валового прибутку (збитку).

Методрекомендації № 433

Рядок додатковий. Приймає участь у розрахунку страховиками суми чистих зароблених страхових премій (рядка 2010).

33. Показник графи 3 рядка 2010 (чисті зароблені страхові премії) Звіту форми № 2 розраховується за формулою: рядок 2011 (премії підписані, валова сума) мінус рядок 2012 (премії, передані у перестрахування) мінус рядок 2013 (зміна резерву незароблених премій, валова сума) плюс рядок 2014 (зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій).

Методрекомендації № 476

Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

З метою регулювання питань методології фінансової звітності Міністерством фінансів України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджені “Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності” від 28.03.2013 р. № 433.

Більше інформації з цієї теми – в матеріалі

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

ЗмістРядок 2013 “Зміна резерву незароблених премій, валова сума” звіту про фінансові результати: призначенняЗаповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспектиЗміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспектиВідображення доходів і витрат у звіті про фінансові результатиЗвіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід): загальні Читати далі …

коментарі відсутні

Відображення доходів і витрат у звіті про фінансові результати

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) формується з урахуванням наступного:

  • оцінка статті може бути достовірно визначена;
  • інформація відповідає критеріям суттєвості;
  • показники про податок на прибуток, витрати і збитки, вирахування з доходу, вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу наводяться в дужках;
  • згортання статей доходів і витрат є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

Більше інформації про Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – в матеріалі

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід): загальні аспекти

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід): загальні аспекти

ЗмістРядок 2013 “Зміна резерву незароблених премій, валова сума” звіту про фінансові результати: призначенняЗаповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспектиЗміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспектиВідображення доходів і витрат у звіті про фінансові результатиЗвіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід): загальні Читати далі …

Більше інформації про заповнення звіту про фінансові результати та інших форм фінансової звітності за посиланнями:

РубрикаЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) та

РубрикаФінансова звітність підприємства