Рахунок 54 “Відстрочені податкові зобов’язання”

Рахунок 54 Відстрочені податкові зобов'язання

Рахунок 54 “Відстрочені податкові зобов’язання” призначений для обліку суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов’язань та оцінкою цих активів або зобов’язань, яка використовується з метою оподаткування.

Синтетичні рахункиСубрахункиСфера застосування
КодНазваКодНазва
54Відстрочені податкові зобов’язанняЗа видами зобов’язаньУсі види діяльності

За кредитом рахунку 54 “Відстрочені податкові зобов’язання” відображається сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць, за дебетом – зменшення відстрочених податкових зобов’язань за рахунок нарахування поточних податкових зобов’язань.

Визначення суми відстроченого податкового зобов’язання здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”. Аналітичний облік відстрочених податкових зобов’язань ведеться за видами активів або зобов’язань, між оцінками яких для відображення в балансі та цілей оподаткування виникла різниця.

Рахунок 54 “Відстрочені податкові зобов’язання” кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

Відстрочені податкові зобов’язання: теоретичні основи

Нагадаємо, що методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов’язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності визначає НП(С)БО 17.

Відносно податкових зобов’язань, П(С)БО 17 використовує наступну термінологію:

Відстрочене податкове зобов’язання – сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню.

Тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню – тимчасова податкова різниця, що включається до податкового прибутку (збитку) у майбутніх періодах.

Примітки:

  • Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291;
  • НП(С)БО 17 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *