Рахунок 16 “Довгострокові біологічні активи”

Рахунок 16 Довгострокові біологічні активи

Рахунок 16 “Довгострокові біологічні активи” призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансової оренди довгострокових біологічних активів, крім плодоносних рослин, які обліковуються на рахунку 10 “Основні засоби”.

До довгострокових біологічних активів належать біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи або в інший спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців (або операційний цикл, якщо він більше 12 місяців), та біологічні активи, що створюються протягом періоду, більшого ніж один рік, за винятком тварин на вирощуванні і відгодівлі.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про довгострокові біологічні активи, про одержані від їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи і сільськогосподарську продукцію визначаються НП(С)БО 30.

За дебетом рахунку 16 “Довгострокові біологічні активи” відображається надходження довгострокових біологічних активів, за кредитом – їх вибуття.

Рахунок 16 “Довгострокові біологічні активи” має такі субрахунки:

Синтетичні рахункиСубрахункиСфера застосування
КодНазваКодНазва
16Довгострокові біологічні активи161Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістюСільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність
162Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю
163Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю
164Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю
165Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю
166Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю

Рахунок 16 “Довгострокові біологічні активи” кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

Довгострокові біологічні активи: склад

До довгострокових біологічних активів рослинництва відносяться штучні багаторічні насадження:

  • плодово-ягідні насадження всіх видів (дерева, чагарники, кущі й т.п. ): яблуні, груші, сливи, вишні, суниця, полуниця, смородина, горіхи й т.п. ;
  • виноградники;
  • багаторічні насадження ботанічних садів, інших науково-дослідних установ і навчальних закладів для наукових цілей, а також інші штучні багаторічні насадження;
  • сади дерев у лісі (лісовий масив).

До довгострокових біологічних активів відноситься:

  • робоча худоба;
  • продуктивна худоба.

Примітки:

  • НП(С)БО 30 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку “Біологічні активи”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790;
  • Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств