Рахунок 09 “Амортизаційні відрахування”

Рахунок 09 "Амортизаційні відрахування"

Рахунок 09 “Амортизаційні відрахування”: призначення та опис

Рахунок 09 “Амортизаційні відрахування” є позабалансовим та призначений для обліку нарахування та використання амортизаційних відрахувань.

Синтетичні рахункиСубрахункиСфера застосування
КодНазваКодНазва
09Амортизаційні відрахуванняУсі види діяльності

Збільшення залишку на рахунку 09 “Амортизаційні відрахування” (надходження) відбувається на суму нарахованої амортизації необоротних активів.

Зменшення залишку на рахунку 09 відображається:

 • на суму використаної амортизації на капітальні інвестиції,
 • на погашення отриманих на капітальні інвестиції позик тощо.

При визначенні суми використаних амортизаційних відрахувань не враховуються капітальні інвестиції, здійснені за рахунок:

 • бюджетних інвестиційних асигнувань,
 • цільових коштів,
 • внесків до статутного (пайового) фонду (капіталу) підприємства тощо.

Аналітичний облік ведеться, зокрема, за такими напрямками використання амортизації на:

 • будівництво об’єктів;
 • придбання (виготовлення) основних засобів;
 • поліпшення (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо) основних засобів;
 • придбання (створення) нематеріальних активів;
 • інші капітальні роботи;
 • погашення отриманих на капітальні інвестиції позик.

Позабалансові рахунки: загальні положення

Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність і рух:

 • цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні:
  • об’єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів,
  • матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі;
 • умовних прав і зобов’язань підприємства:
  • застави,
  • гарантії,
  • зобов’язання тощо;
 • бланків суворого обліку;
 • списаних активів (нестачі цінностей, дебіторська заборгованість) для спостереження за можливістю їх відшкодування винними особами (боржниками);
 • амортизаційних відрахувань.

Бухгалтерський облік указаних цінностей, амортизаційних відрахувань, умовних прав і зобов’язань ведеться за простою системою. Тобто записи про:

 • надходження, вибуття, використання, продаж матеріальних цінностей, бланків суворого обліку,
 • утворення умовних прав і зобов’язань,
 • списання з балансу майна внаслідок нестачі, псування та дебіторської заборгованості,
 • нарахування і використання амортизаційних відрахувань

проводяться тільки на одному позабалансовому рахунку з вказуванням змісту і кількісно-вартісних показників операції.

Примітки:

 • Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *