КВЕД-2010 Клас 20.11 “Виробництво промислових газів”

КВЕД-2010 Клас 20.11 "Виробництво промислових газів"

КВЕД-2010 Клас 20.11 “Виробництво промислових газів” у структурі класифікатора

КВЕД-2010 Клас 20.11 “Виробництво промислових газів” входить до складу Групи 20.1 «Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах».

КВЕД-2010 Клас 20.11 “Виробництво промислових газів” включає:

виробництво скраплених або стиснених неорганічних промислових і медичних газів:

  • простих газів (водню, аргону, азоту і кисню),
  • рідкого або стисненого повітря,
  • парів холодоагенту,
  • змішаних промислових газів,
  • інертних газів, таких як діоксид вуглецю (вуглекислий газ),
  • ізолювальних газів.

КВЕД-2010 Клас 20.11 “Виробництво промислових газів” не включає:

  • добування метану, етану, бутану або пропану, див. 06.20;
  • виробництво горючих газів, таких як етан, бутан або пропан, у результаті рафінації нафти, див. 19.20;
  • виробництво газоподібного палива з вугілля, відходів тощо, див. 35.21.

Класифікація видів економічної діяльності: загальні аспекти

Національний класифікатор України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (далі – КВЕД-2010) набрав чинності з 01.01.2012 р. відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 “Про затвердження та скасування національних класифікаторів”.

З метою вдосконалення та впровадження системи національних статистичних класифікацій, які використовуються для проведення державних статистичних спостережень, відповідно до ст. 12 Закону України “Про державну статистику”, наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. №396 затверджені Методологічні основи та пояснення до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”.

Більше про призначення та застосування КВЕД-2010 – у матеріалі:

Класифікація видів економічної діяльності

Класифікація видів економічної діяльності: застосування та методологія

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності: сфера застосування Класифікація видів економічної діяльності (далі – КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють Читати далі …

Більше про правові основи класифікації господарської діяльності – у матеріалі:

Класифікація господарської діяльності

Класифікація господарської діяльності: правові аспекти

Класифікація господарської діяльності: загальні умови регулювання господарських відносин Сфера господарювання не є абсолютно однорідною сферою людської життєдіяльності – в ній складаються багатоманітні господарські відносини, які потребують адекватного, особливого, залежно від конкретних умов, правового регулювання. Насамперед особливості правового регулювання господарських відносин Читати далі …