Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії в умовах ринку

Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Шигун М. М. Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії в умовах ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Шигун Марія Михайлівна Читати далі …

Аудиторський ризик в АПК

Аудиторський ризик в АПК

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Овчарик Р. Ю. Аудиторський ризик в АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Овчарик Роман Юрійович – Київ, 2002. – 18 Читати далі …

Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості)

Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості)

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Данилюк І.В. Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Данилюк Читати далі …